2013

Medio 2011 is de stadsdeelcyclus 2008-2012 geevalueerd. De nieuwe cyclus van stadsdeelprogramma's 2013-2016 wordt gestoeld op een lange termijn visie: de Leefbaarheidagenda 2025.

in plaats van Stadsdeelgesprekken worden werkateliers gehouden in clusters van buurten en dorpen met vergelijkbare vragen. Aanvullend op de tweejaarlijkse Burgermonitor wordt een Leefbaarheidonderzoek 2013 uitgevoerd. Er worden diverse maatschappelijke stages gehouden om de jongeren te betrekken bij het formuleren van een toekomstvisie.

Door middel van maatschappelijke dialoog en participatie wordt gewerkt aan draagvlak onder de inwoners bij het formuleren van de krimpvisie voor Sittard-Geleen.

2000

DHV BV

Strategisch adviseur, interim-manager, project- en procesmanager. DHV BV.

2000-2005

1999

Projectleider Stationstraverse

Projectleider Stationstraverse, gemeente Heerlen.

Stedenbouwkundige visie, PvE, ontwerp en haalbaarheid multimodaal verkeersknooppunt transferium. Projectleider Civiel.

1999-2000

1994

Afdelingshoofd beheer & onderhoud openbare ruimte

Afdelingshoofd beheer & onderhoud openbare ruimte (lid DMT), Gemeente Heerlen.

Circa 160 FTE waarvan 60 FTE per 01.01.1998 zijn overgegaan naar Rd4.

  • Integraal wijkbeheer, stadsbeheer en –toezicht (IBOR); met integratie van specialismen.
  • Afbouw en uitbesteding garage, werkplaatsen, civiel- en cultuurtechnisch onderhoud
  • Beleidsvisies ambulante handel, kermissen, evenementen.

Openbaar aanbesteden op basis van RAW en prestatiebestekken. Projectleider.

1994-1999

1989

Directeur Interne Zaken

Directeur Interne Zaken (lid GMT en dienstcontroller), Gemeente Heerlen.

Organisatieontwikkeling naar breed facilitair bedrijf: van 6 naar 2 afdelingen (140 naar 70 FTE)  dat is opgegaan in de nieuwe dienst financiën, informatievoorziening, facilities.

  • Nieuwbouw stadskantoor en renovatie historisch stadhuis gemeente Heerlen
  • Informatievoorziening: ontwerp, installatie en netwerkbeheer voor 600 arbeidsplaatsen.

Oprichting architectuurcentrum Vitruvianum. Projectleider 1992-1994.

1989-1994

- banner1
Close Me!
28-7-2010

Nieuwe Huisstijl

Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

  • 28-7-2010

    Nieuwe Huisstijl

    Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
onthouden     

[Wachtwoord vergeten?]