2013

Medio 2011 is de Stadsdeelcyclus 2008-2012 geevalueerd. De nieuwe cyclus van Stadsdeelprogramma's 2013-2016 wordt gericht op een lange termijn visie: de Leefbaarheidagenda 2025.

In plaats van stadsdeelgesprekken worden 2 ronden met werkateliers georganiseerd in 12 clusters van buurten en dorpen. Naast de tweejaarlijkse burgermonitor wordt een Leefbaarheidonderzoek 2013 uitgevoerd. Ook worden diverse maatschappelijke stages aan dit onderwerp gewijd.

Deze aanpak is gericht op een goede dialoog met de omgeving en verbreding van het draagvlak voor de lastige krimpdiscussie.

2009

Financieel management Masterplan TASs

Financieel management Masterplan TASs, in opdracht van partners in Masterplan.

De kosten in beeld – de kosten verdeeld tussen partners zijnde: gemeente, ZOWonen en provincie.

2009-2010

2008

Krimpvisie en Stadsdeelplannen

Krimpvisie en Stadsdeelplannen, gemeente Sittard-Geleen.

Projectmanager voor de gebiedsvisies, gericht op WMO thema 1: leefbaarheid.

2008

2007

Masterplan Brukske

Masterplan Brukske. Projectmanager in opdracht van de sociale partners.

Herstructurering naoorlogse woonwijk: stedenbouw, volkshuisvesting en sociale agenda.

2007

2005

Kwaliteitsimpuls Markt

Markt, gemeente Helmond. Projectleider

Kwaliteitsimpuls Markt en Warenmarkt, van Visie tot Implementatie.

2005-2006

- banner1
Close Me!
28-7-2010

Nieuwe Huisstijl

Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

  • 28-7-2010

    Nieuwe Huisstijl

    Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
onthouden     

[Wachtwoord vergeten?]